Privacyverklaring

De NovioMaguStam verwerkt de persoonsgegevens van haar leden volgens het privacybeleid zoals dat hier genoteerd staat. Dit houdt in dat de NovioMaguStam niet zonder expliciete toestemming van de leden meer persoonsgegevens verwerkt dan hier beschreven staan.

Aangezien de NovioMaguStam een speltak is van Scouting Paul Kruger is dit privacystatement ondergeschikt aan het privacybeleid van Scouting Paul Kruger, te weten https://scoutingpaulkruger.nl/ouders/privacy/. Dit statement geldt dus ter specificering van de omgang van onze studentenstam met privacy.

Persoonsgegevens

Na inschrijving worden de persoonsgegevens die het lid doorgeeft, ingevoerd in het ledenadministratiesysteem Scouts Online (SOL) van Scouting Nederland. Specifiek in het SOL-domein van Scouting Paul Kruger. Hier is de gegevensbeheerder van de stam voor verantwoordelijk. Deze registratie vindt plaats conform het privacystatement op https://www.scouting.nl/privacy

Alleen de basisgegevens die het ledenadministratiesysteem Scouts Online verplicht stelt en het (mobiel) telefoonnummer worden door de NovioMaguStam hierin opgeslagen. Dit zijn:

  1. naam (voor- en achternaam, initialen)
  2. geslacht
  3. adres (het woonadres volgens Scouts Online)
  4. woonplaats
  5. geboortedatum
  6. mailadres
  7. (mobiel) telefoonnummer

Deze gegevens kunnen leden eenvoudig zelf aanpassen via hun persoonlijke SOL-pagina. Bij uitschrijving van het lid, wordt het lid ook verwijderd uit de ledenlijst in SOL en heeft de NovioMaguStam geen inzicht meer in diens persoonsgegevens.

Beeldmateriaal op sociale media

Bij inschrijving kan een lid aangeven of hij/zij de NovioMaguStam toestemming geeft om beeldmateriaal (foto’s en video’s) van het lid te maken en te gebruiken op sociale media. Dit wordt vervolgens net als de overige persoonsgegevens geregistreerd in het ledenadministratiesysteem SOL. Deze toestemming is ten alle tijden in te trekken.

Geheimhouding

Alle personen die namens de NovioMaguStam en Scouting Paul Kruger van de persoonsgegevens in SOL kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze leden zijn bewust van het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.